UV-VIS

 

دستگاه طیف‌سنج مرئی فرابنفش (UV-vis)

مدل: SPECORD S600

شرکت سازنده: Analytik Jena

اسپکتروفتومتر دستگاهی است که شدت جذب نور را به ­صورت تابعی از طول موج اندازه ­گیری می­ کند و  در زمینه­ های مختلف مانند شیمی، فیزیک، بیوشیمی، مهندسی مواد و مهندسی شیمی کاربرد دارد.