HPLC

کروماتوگرافی مایع با کارآیی بالا (HPLC)

شرکت سازنده: KNAUER

مدل: Smartline

روشی سریع جهت آنالیز کمی و کیفی ترکیبات آلی و معدنی غیر‌فرار می‌باشد. کاربرد گسترده این دستگاه در آنالیز موادی شامل: اسیدهای آمینه، پروتئین‌ها، اسیدهای نوکلئیک، هیدروکربن‌ها، هیدرات‌های کربن، داروها، ترپنوئیدها، حشره‌کش‌ها، آنتی‌بیوتیک‌ها، استروئیدها، گونه‌های آلی یا فلزی و گروهی از مواد گوناگون معدنی می‌باشد.