GC

 

کروماتوگرافی گازی (GC)

شرکت سازنده: VARIAN

مدل: CP-3800

کروماتوگرافی گازی از تکنیک‌هایی است که از آن برای جداسازی و شناسایی ترکیباتی که بدون تخریب شدن تبخیر می‌شوند، استفاده می­گردد. از جمله کاربردهای این دستگاه: می‌توان جداسازی و اندازه‌گیری کیفی و کمی ترکیباتی مانند: مایعات فرار، گازها، سموم، حشره‌کش‌ها در مخلوط‌های پیچیده را ذکر کرد.