BET

 

اندازه گیری سطح ویژه مواد     BET

شرکت سازنده: شرکت توسعه حسگرسازان آسیا

مدل: نانو سورد

این سیستم بر اساس تئوری Brunauer-Emmett-Teller و همچنین مقادیر اندازه‌گیری شده جذب و واجذب ماده می‌تواند سطح ویژه ماده را محاسبه نماید. روش اندازه‌گیری این سیستم هیچ‌گونه آسیبی به ماده وارد نمی‌کند و برای نمونه‌های پودری بسیار مناسب است.