AAS

 

دستگاه جذب اتمی  (AAS)

مدل: contrAA 700

شرکت سازنده: Analytik Jena

این دستگاه جهت آنالیز عناصر مجهز به سه تکنیک شعله‏‏‏، کوره گرافیتی و سیستم هیدرید می­باشد که می­تواند برای تعیین مقدار کمی بیش از ۷۰ نوع از عناصر مختلف مورد استفاده قرار گیرد. زمینه­های کاربرد این دستگاه در علوم پایه،‏ داروسازی، کشاورزی، صنعت نقت، محیط زیست و صنایع غذایی می­باشد.