نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

عدم سرویس دهی دستگاه NMR تا اطلاع ثانوی

عدم سرویس دهی دستگاه NMR تا اطلاع ثانوی


عدم سرویس دهی دستگاه NMR تا اطلاع ثانوی

به اطلاع کلیه متقاضیان سرویس دهی دستگاه NMR می رساند با توجه به مشکلات ناشی از وضعیت کنونی خرید هلیوم مایع جهت دستگاه مذکور و برای جلوگیری از صدمات احتمالی ناشی از عدم تزریق به موقع هلیوم ، تا اطلاع ثانوی از سرویس دهی خارج می گردد.

لازم به ذکر است به محض مرتفع گردیدن شرایط کنونی، مجدداً دستگاه آماده سرویس دهی به متقاضیان خواهد بود.

آزمایشگاه مرکزی تمام تلاش خود را جهت  برطرف کردن هرچه سریع تر مشکل موجود بکار خواهد گرفت