خدمات اعتباری و طرح تخفیف خدمات؛ ثبت نام افراد و شرکت ها

خدمات اعتباری و طرح تخفیف خدمات؛ ثبت نام افراد و شرکت ها


خدمات اعتباری و طرح تخفیف خدمات؛ ثبت نام افراد و شرکت ها

خدمات اعتباری و طرح تخفیف خدمات؛ ثبت نام افراد و شرکت ها

معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری از پژوهشگران، شرکت های دانش بنیان و صنایع کشور برای دریافت خدمات آزمایشگاهی از طریق باشگاه مشتریان شبکه آزمایشگاهی فناوری های راهبردی حمایت می کند.

 

1- اعضای هیئت علمی می توانند علاوه بر 30 میلیون ریال یارانه فصل بهار همزمان از 10 میلیون ریال یارانه فصل تابستان نیز استفاده کنند.

 

2- همه اعضای باشگاه مشتریان 20 درصد تخفیف خدمات آزمایشگاهی دریافت می کنند.

 

3- دانشجویان دکتری و پسا دکتری داخل کشور میتوانند از 20 میلیون ریال اعتبار خدمات آزمایشگاهی بهره مند شوند.

 

4- شرکت های دانش بنیان می توانند از 30 میلیون ریال اعتبار خدمات آزمایشگاهی استفاده نمایند.

 

5- فارغ التحصیلان پسا دکترای خارج از کشور، منتخبین بنیاد ملی نخبگان و سرآمدان علمی کشور تا 90 درصد تخفیف خدمات آزمایشگاهی دریافت می کنند.