نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

برگزاری کارگاه HSE الکتریکی و مانور اطفا حریق - HSE مواد شیمیایی و مدیریت پسماند

برگزاری کارگاه HSE الکتریکی و مانور اطفا حریق - HSE مواد شیمیایی و مدیریت پسماند


برگزاری کارگاه HSE الکتریکی و مانور اطفا حریق - HSE مواد شیمیایی و مدیریت پسماند

  1. آزمایشگاه مرکزی به مناسبت هفته مدیریت سبز با همکاری معاونت فرهنگی دانشگاه اقدام به در تاریخ 97/12/14  اقدام به برگزاری کارگاه HSE الکتریکی و مانور اطفا حریق

و در تاریخ 97/12/18اقدام به برگزرای HSE مواد شیمیایی و مدیریت پسماند نمود.

در این دو روز که مورد استقبال گسترده دانشجویان، اساتید و کارکنان دانشگاه قرار گرفت، شرکت کنندگان به طور عملی و تئوری با مفاهیم HSE و اطفا حریق آشنا شدند.

در پایان جلسات به سوالات حاضرین توسط مدرسین دوره، جناب آقای دکتر محمد جواهریان و کارشناس آتش نشانی شرکت حریق نشان خوزستان، پاسخ داده شد.