برگزاری کارگاه آموزشی HSE

برگزاری کارگاه آموزشی HSE


برگزاری کارگاه آموزشی HSE

در روز 22 اسفند سال 1396، کارگاه یک روزه آموزش آشنایی با بهداشت، ایمنی و محیط زیست HSE با حضور اعضای هیأت علمی و دانشجویان دانشگاه شهید چمران اهواز در محل سالن آمفی تئاتر کتابخانه مرکزی دانشگاه برگزار شد.

     براساس این گزارش، در این کارگاه 6ساعته که به همت آزمایشگاه مرکزی به منظور آشنایی بیشتر اعضاء محترم هیأت علمی و دانشجویان برگزارشد، جدیدترین موضوعات و ضروریات HSE ازجمله تجهیزات حفاظت شخصی، خطرات مواد شیمیایی، خطرات تابش ها، انبارداری و نگهداری، ایمنی الکتریکی و مدیریت پسماندها و مدیریت ریسک در اطفای حریق توسط آقای دکتر محمد جواهریان، مدرس این دوره مطرح گردید.

همچنین در پایان دوره آموزشی، کارگاه آموزشی استفاده از کپسول‌های آتش نشانی و مانور اطفای حریق جهت شرکت کنندگان در کارگاه انجام گردید.

گفتنی است، گواهی حضور در این کارگاه نیز به شرکت کنندگان در این دوره اعطاء خواهد شد.