پوستر

برگزاری کارگاه

کارگاه­های آموزشی به منظور ارتقاء دانش و مهارت های اعضای محترم هیات علمی دانشگاه، دانشجویان تحصیلات تکمیلی و کارشناسان و دستیابی به جدیدترین دستاوردهای علمی و تحقیقی، و پاسخ به نیازهایی که افراد در ارتباط با حرفه خود پیوسته با آن روبرو می شوند، برگزار می گردد. شرکت کنندگان در کارگاه آموزشی در گزینش موضوع موثر بوده و در فرآیند آموزش پذیری این دوره ها نیز فعال هستند، از اینرو کارگاه­های آموزشی به عنوان «نظام آموزشی فعال»  شناخته می شوند.

آزمایشگاه مرکزی از ابتدا تا کنــون اقــدام به برگزاری کــارگاههای آموزشی مختلفی نمـــوده است . این کارگاه ها برای گروه های مختلف (فیزیک، شیمی، کشاورزی،زیست شناسی، فیزیک پزشکی و مواد و ...) برگزار می گردد.

علاقمندان می توانند از طریق مرکز خود به آزمایشگاه مرکزی مراجعه و نسبت به انجام مراحل برگزاری کارگاه اقدام نمایند.