کارکنان

 

 

نام واحد

نام مسئول واحد

تلفن های تماس

مدیریت آزمایشگاه

جناب آقای دکتر محمد شفیعی

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

تلفن گویا : ۶۰۹- ۳۳۲۲۶۶۰۰-۰۶۱

داخلی:  ۵۷۶۰-۵۷۶۱

 

تلفن مستقیم:  ۳۳۲۲۶۴۹۸ - ۰۶۱

 

مسئول فنی

خانم دکتر فاطمه کردانی

مسئول کیفی

خانم مهندس سارا سعادتمند

امور مالی و اداری

آقای مهندس عزیز احساندوست

خانم مهندس لیلا میرزاجانی

مسئول پذیرش

خانم مهندس لیلا میرزاجانی

آقای مهندس حسین زمانی فرد

میکروسکوپ الکترونی عبوری(TEM)

میکروسکوپ پروبی روبشی (SPM)

دستگاه الکتروریسی (Espinning)

دستگاه اسپاترینگ سه تارگته (Sputtring)

دستگاه بازده کوانتومی سلول­های خورشیدی

دستگاه طیف ‌سنج مرئی فرابنفش   UV-vis))

دستگاه مغناطیس سنج نمونه ارتعاشی (VSM)

 

خانم مهندس سارا سعادتمند

اندازه گیری کشش سطحی (IFT)

دستگاه آنالیز حرارتی همزمان (STA)

دستگاه ضخامت سنج لایه‌های نازک

(Thin Film Thickness)

دستگاه RAMAN

 

آقای مهندس عزیز احساندوست

میکروسکوپ الکترونی روبشی (SEM)

دستگاه اندازه گیری دانه بندی لیزری (PSA)

دستگاه آسیاب سیاره ای

 

آقای مهندس حبیب اله بشنام

دستگاه کوانتومتر (QM)

دستگاه تولید نیتروژن مایع  (LNG)

آب یون‌زدایی شده (DIW)

 

آقای مهندس رضا ساکی

آقای علی شریفی 

رزونانس مغناطیسی هسته (NMR)

دستگاه آنالیز عنصری (CHNSO)

اسپکترو فتومتر تحرک یونی

 

 

__________

کروماتوگرافی گازی (GC)

کروماتوگرافی گازی (GC/MS)

 

خانم دکتر  فاطمه کردانی

خانم مهندس لیلا شمس

خانم مهندس شکوفه حبیبی

کروماتوگرافی مایع با کارآیی بالا (HPLC)

خانم دکتر فاطمه کردانی

آقای مهندس  میعاد کشاورز

آقای مهندس میلاد  احمدی

دستگاه جذب اتمی (AAS)

خانم دکتر  فاطمه کردانی

آقای مهندس میلاد احمدی

آقای مهندس عزیز احسان دوست

آقای مهندس میعاد کشاورز

آنالیزور چند منظوره

آنالیز حرارتی (ICP)

 

خانم مهندس شکوفه حبیبی

آنالیز آب و خاک

خانم مهندس لیلا میرزاجانی

بخش میکروبی

خانم مهندس شکوفه حبیبی

آقای مهندس بوستانی

بخش ویژگی

خانم مهندس لیلا میرزاجانی

آقای مهندس عزیز احسان دوست

خدمات و تاسیسات

آقای شریفی–  آقای ساکی