تاریخچه آزمایشگاه مرکزی

 

عضو شبکه آزمایشگاهی فناوری نانو ایران 

عضو شبکه آزمایشگاهی فناوری های راهبردی 

عضو شبکه آزمایشگاه‌های علمی ایران (شاعا)

آزمایشگاه همکار با اداره کل استاندارد خوزستان 

آزمایشگاه مرکزی دانشگاه شهید چمران با 2050 متر مربع زیر بنا در دو فاز مجزا به ترتیب در فروردین ‌ماه سال 1384 و خرداد ماه سال 1391 افتتاح و مورد بهره‌برداری قرار گرفت. این آزمایشگاه در تاریخ 1384/8/21 به عضویت قطعی شبکه آزمایشگاه­ی فناوری نانو کشور درآمده است. این آزمایشگاه در تاریخ 89/10/25 به عضویت قطعی شبکه آزمایشگاه­های علمی ایران (شاعا) در آمد و بلافاصله به عنوان آزمایشگاه مرجع کارگروه استانی شبکه شاعا تعیین گردید. با تلاش­های مستمر و همه­جانبه آزمایشگاه مرکزی از تاریخ 91/07/01 به ­عنوان آزمایشگاه همکار مؤسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی خوزستان تعیین گردید. این آزمایشگاه در مورخ 93/06/08 نیز به عضویت قطعی شبکه آزمایشگاهی فناوری‌های راهبردی در آمد.