هزینه آزمون

هزینه‌های آزمون دستگاه‌های آزمایشگاه مرکزی دانشگاه شهید چمران اهواز

تاریخ به روز رسانی 1398/01/26

1. دستگاه TEM 

2. دستگاه SEM 

3. دستگاه SPM

4 . دستگاه PSA

5 . دستگاه کوانتو­متر

6 . دستگاه NMR 

7. دستگاه­های HPLC و GC 

8. دستگاه ICP 

8. دستگاه آسیای سیاره ای 

9 . آب یون­زدایی شده

10 - دستگاه­ CHNSO 

11- دستگاه STA

12-دستگاه VSM

13-دستگاه UV

14- دستگاه جذب اتمی

15-دستگاه الکتروریسی

16- دستگاه اسپاترینگ

17- دستگاه التراسونیک پروبی(هموژنایزر

18- دستگاه ضخامت سنج لایه نازک

19- دستگاه GC/MS

توجه: به همراه داشتن معرفی نامه  الزامی است.