دستگاه تولید نیتروژن مایع

 

دستگاه تولید نیتروژن مایع Liquid Nitrogen Generator   

شرکت سازنده: Cryomech

مدل: LNP-40

منبع تغذیه این دستگاه هوای معمولی است، که نیتروژن آن را به نیتروژن مایع تبدیل کرده و اکسیژن و دیگر گازهای آن را جدا و تخلیه می‌کند.