دستگاه تست باطری

 

 

 

ساخت ایران

شرکت سازنده: دانش نوین هیدروژن آسیا

  دستگاه تست باتری چند کاناله در مورخ 17/06/97 در محل آزمایشگاه مرکزی نصب و راه اندازی گردید. این دستگاه میتواند عملکرد انواع مختلف باتری های نوع اول و دوم (قابل شارژ و غیرقابل شارژ) را در دو مد کلی شارژ و دشارژ و با انجام تستهای چرخه ای بررسی نماید. این دستگاه علاوه بر تست باتری ها، قابلیت انجام تست پیل های سوختی (آن دسته از پیل های سوختی که نیاز به سیستم های فرآیندی ندارند نظیر پیل های سوختی الکلی ایستا) و الکترولایزرها را داراست.