الکتروریسی

 

دستگاه الکتروریسی Electrospining- 

شرکت سازنده: شرکت فناوری نانوساختار آسیا

مدل: eSpinner NF CO-AN/VI

دستگاه الکتروریسی در تولید الیافی با ضخامت نانومتری و نیز هم­راستا، استفاده می­شود. دستگاه مستقر در آزمایشگاه مرکزی چمران دارای دو موتور  است که می­توان از آن برای تولید دو نمونه همزمان استفاده کرد. هم­چنین این دستگاه قابلیت تولید نمونه های هسته- پوسته را نیز دارد.