نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

راه اندازی مجدد دتکتور( آشکار ساز)BSE دستگاه SEM

راه اندازی مجدد دتکتور( آشکار ساز)BSE دستگاه SEM


راه اندازی مجدد دتکتور( آشکار ساز)BSE دستگاه SEM

راه اندازی مجدد دتکتور( آشکار ساز)BSE دستگاه SEM

در آزمایشگاه مرکزی

 

پس از تلاش های زیاد در احیا دتکتور BSE میکروسکوپ الکترونی SEM، بدینوسیله آزمایشگاه مرکزی آمادگی خود را جهت ارائه خدمات به پژوهشگران داخل و خارج از دانشگاه و اعلام می دارد.

لازم به ذکر است که دتکتور BSE میکروسکوپ الکترونی SEM به دلیل مشکل فنی از کار افتاده بود.