ارتباط با ما

ارتباط با ما

آزمایشگاه مرکزی دانشگاه شهید چمران اهواز

آدرس :دانشگاه شهید چمران، ضلع جنوب شرقی دانشکده مهندسی،جنب تاسیسات مهندسی، آزمایشگاه مرکزی

تلفن تماس : مستقیم : ۳۳۳۳۱۰۹۸-۰۶۱ و   ۱۹-۳۳۳۳۰۰۱۱-۰۶۱

موبایل:  09367869175

داخلی ۵۷۶۰ و ۵۷۵۹

 کد پستی : 6135785334

 Email: centralab@scu.ac.ir

Portal Address: http://new.scu.ac.ir/web/laboratory/